Czym jest CEIDG?

cedg1Skrót  odnosi się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która utworzona została na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Została wprowadzona w życie w dniu 1 lipca 2011 r oraz funkcjonuje w postaci systemu teleinformatycznego.

Pozwala na w pełni darmowy dostęp do aktualnych informacji o właścicielach podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorstwach w zakresie, jaki wyszczególniony został w ustawie. Wszelkie wpisy do EWIDG są realizowane na zasadzie zdalnej, a więc za pośrednictwem platformy online prowadzonej przez Ministra Gospodarki bądź w sposób klasyczny, tj. poprzez placówkę gminną wybraną przez osobę wnioskującą.

Na postawie obowiązujących przepisów prawnych podstawowymi zadaniami przypisywanymi CEIDG są:

- prowadzenie ewidencji właścicieli przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi,

- przekazywanie zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji na temat przedsiębiorstw we wskazanym w ustawie zakresie,

- ustalenia dotyczące konkretnego terminu oraz rodzaju zmian nanoszonych w istniejących wpisach w CEIDG a także ich identyfikowanie z podmiotem je zgłaszającym.

O Autorze

admin

Brak komentarzy

Komentarze zablokowane.