Skąd wziąć zaświadczenie o wpisie do CEIDG?

cedg2.1By rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej konieczne okazuje się w pierwszej kolejności złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Deklaracje wypełnia się obecnie w dwojaki sposób. Możliwe jest wysłanie formularza on-line jak również zjawienie się w placówce gminy, gdzie druk zostanie wypisany ręcznie oraz opatrzony podpisem i złożony urzędnikowi instytucji. W tym drugim przypadku osoby odpowiedzialne zajmą się jednak przekształceniem pisemnej formy składanego przez nas wniosku na opcję elektroniczną. W konsekwencji tego, że ostateczna postać deklaracji ma charakter wirtualny,urzędnik wydrukuje nam druk z systemu karze ponownie sprawdzić prawdziwość danych a następnie podpisać składany wniosek, po czym oststecznie potwierdzi go w systemie.

Jak wynika z art. 38 ust. 4 z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, wszelkie potwierdzenia wpisu są dostępne pod postacią dokumentu elektronicznego bądź jako wydruk ze strony internetowej CEIDG – www.ceidg.gov.pl. Poprzez zalogowanie się do serwisu możliwe staje się uzyskanie wszelkich potrzebnych nam informacji na temat zarówno przedsiębiorcy danego podmiotu gospodarczego jak także i samego przedsiębiorstwa. Do skorzystania z platformy uprawniony jest każdy obywatel polski. Dostęp jest natomiast w pełni bezpłatny. Jeśli potrzebujemy z kolei zaświadczenia w postaci papierowej, na przykład dla partnera biznesowego, wówczas wystarczy wydrukować potwierdzenie ze strony www, gdyż jest to jedyna możliwa forma zaświadczenia. W takim przypadku nie ma konieczności i potrzeby jego podpisywania.

O Autorze

admin

Brak komentarzy

Komentarze zablokowane.