Wniosek o wpis do CEIDG

cedg3Pierwszym dokumentem, jaki okazuje się niezbędny do tego, aby załatwić wszelkie formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej jest wniosek konieczny do wystosowania do CEIDG, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca na mocy obowiązujących przepisów prawnych ma możliwość wystartowania z firmą w dokładnie tym samym dniu, w którym składa wniosek. Wpis zostanie natomiast oficjalnie dokonany w kolejnym dniu roboczym po dniu otrzymania wniosku przez CEIDG.

Zakładając spółkę konieczne jest zgłoszenie jej w Krajowej Radzie Sądowniczej , który to nada jej numer identyfikacyny, którym to spólka ma obowiązek się posługiwać. Jeśli w grę wchodzi działalność gospodarcza wyłącznie jednoosobowa, wówczas numerem przedsiębiorstwa staje się numer prywatny osoby figurującej formalnie, jako zarządzający firmą. W przypadku, gdy podatnik zapomni NIP-u może prosić w Urzędzie Skarbowym o wydanie duplikatu. By go uzyskać konieczne okazuje się wypełnienie formularz NIP-5. Potwierdzeniem wpisu do CEIDG jest natomiast wydruk ze strony internetowej Ewidencji.

Wnioski kierowane do CEIDG wysuwane są w następujących przypadkach:

  1. chęć umiejscowienia w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  2. chęć przekształcenia wpisu do wyżej wymienionego rejestru,

  3. chęć zgłoszenia identyfikacyjnego bądź aktualizacyjnego,

  4. chęć zgłoszenia osoby mającej uiszczać składki,

  5. chęć zmiany płatnika mającego uiszczać składki.

Zawsze wniosek jest jednoznacznym oświadczeniem składającego, że nie obowiązują go żadne odgórnie orzeczone zakazy. Za zatajenie tej kwestii grozi odpowiedzialność karna. Jeśli z kolei przyszły przedsiębiorca ma na celu prowadzenie biznesu objętego podatkiem VAT, wniosek o wpis może być poszerzony także o zgłoszenie rejestracyjne bądź aktualizacyjne wynikające z obowiązujących rozporządzeń o podatku naliczanym od towarów oraz usług.

cedg4Warto być świadomym tego, że wniosek do CEIDG nie jest składany wyłącznie jednorazowo! Jeszcze inne przypadki, w jakich konieczne jest zgłoszenie wpisu do CEIDG to modyfikacje danych we wpisie, zaprzestanie prowadzenia działalności, wznowienie prowadzenia działalności, tymczasowe zawieszenie prowadzenia działalności, rozszerzenie skali prowadzonej działalności, zmiana biura rachunkowego, numeru konta, formy opodatkowania, siedziby lub nazwy firmy, przejście na księgi rachunkowe.

Osoba fizyczna mająca zamiar zarejestrować działalność gospodarczą ma do wyboru kilka sposobów:

- zalogowanie się na stronę CEIDG, wypełnienie wniosku elektronicznie oraz wysłanie deklaracji elektronicznie,( i złóżenie na nim podpisu elektronicznego , który powinniśmy posiadać)

- zalogowanie się na stronę CEIDG, wypełnienie wniosku elektronicznie oraz złożenie podpisu w dowolnej gminie (do tego wymagane jest zapamiętanie numeru swego wniosku),

- bez konieczności logowania się na stronie CEIDG, wypełnienie wniosku elektronicznie i złożenie podpisu w dowolnej gminie (do tego wymagane jest zapamiętanie numeru swego wniosku),

- złożenie wniosku w postaci papierowej w gminie, gdzie zostanie on przez urzędników przekształcony w formę elektroniczną, po czym należy go podpisać w obecności urzednika

- wysłanie wniosku listem poleconym do danej gminy, lecz wówczas wymagane jest potwierdzenie notarialne podpisu (w przeciwnym razie wniosek zostaje odrzucony).

Jak wyżej zostało wspomniane, nie później niż następnego dnia roboczego przekazana zostanie informacja o wpisie do naczelnika placówki skarbowej, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W praktycecała procedura trwa kilka dni.

W przypadku wykazania nieprawidłowości we wniosku następuje:

  1. poinformowanie o niepoprawności przez system CEIDG – jeśli wniosek był składany elektronicznie,

  2. poinformowanie do poprawy złego wniosku lub jego uzupełnienia – jeśli wniosek był składany osobiście w urzędzie gminy w wersji papierowej. Wówczas należy na miejscu dokonać poprawek zgodnych z prawdą , które urzędnik naniesie wsystemie. Wszystkie oprawki muszą być przez nas podpisane tzn. po wprowadzeniu poprawnych danych do systemu ten je zaakceptuje po czym urzednik w formie papierowej wydrukuje dokument i karze nam go potwierdzić własnorecznym podpisem.

O Autorze

admin

Brak komentarzy

Komentarze zablokowane.